thiet bi y te cong thanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 

THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG THÀNH

Địa chỉ:        125/49 Âu Dương Lân - Phường 1 - Quận 8 - TP.HCM
Điện Thoại:  0903 163 874  -  0964 932 451
Email:           congthanh874@gmail.com
Website:       www.thietbiytecongthanh.com  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG THÀNH 

Địa chỉ: 125/49 Âu Dương Lân - Phường 1 - Quận 8 - TP.HCM

451/8 Hai Bà Trưng - Phường 8 - Quận 3 - TP.HCM 

Điện thoại:  0903 163 874 - 0964 932 451
Email: congthanh874@gmail.com
Website: thietbiytecongthanh.com

 

language